WORKSHOP

Petek Plastik olarak yaşam boyu öğrenme isteğini bir kurumsal inanç olarak benimsiyoruz. Bu inancımızın bir uzantısı olarak gördüğümüz insana artı değer katmayı ise şirket politikamız olarak görüyoruz.


Öncelikle şirketimizin en değerli üyeleri çalışanlarımızın yaşamlarına dokunmak ve onların kendilerini geliştirmeleri için çaba sarf ediyoruz. İşletme eforumuzu birlikte öğrenmek ve yükselmek için harcıyoruz.


Kurum çalışanlarımızın sektörümüzle ilgili global yenilikleri ivedilikle öğrenebilmeleri için planladığımız ‘workshop’ eğitimlerimizde günceli takip etme ve iş süreçlerimizle hızla uygulama amacı taşıyoruz. Böylece çalışanlarımızla olan ikili bağlılıklarımız artarken birlikte öğrenmenin ve ortak hedefe yönelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.


Sürekli öğrenme işletme stratejimizin bir bileşeni olarak gördüğümüz sürdürülebilir müşteri ve tedarikçi ilişkimizi de eğitim politikamızın bir parçası olarak görüyoruz.


Plastik sektörünün teknolojik, teknik ve toplumsal yeniliklerini, pazar beklentilerini ve sektörün gelecek ön görülerini müşteri ve tedarikçilerimizle paylaşmak isteği içerisindeyiz. Bu nedenle işletmemizin bir rutini olarak gördüğümüz ‘workshop’ çalışmalarımızda tedarikçi ve müşterilerimizi de bu halkanın içerisinde görüyoruz. Bu süreçte geleneklerimizin getirdiği fikir alışverişi refleksimizi sürdürüyor ve daha iyisine ulaşmak adına çabalıyoruz.

BUGÜNE KADARPLASTİĞE YÜZLERCEŞekil Verdik
 
REFERANSLARIMIZ