SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Petek Plastik olarak, çalışanlarımızı korumak, güçlendirmek ve çalışma şartlarını iyileştirmek hedefiyle, sahip olduğumuz öz değerlerimizin ve ilkelerimizin bir parçası olarak tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk ve etik kurallar bilinciyle hareket ederiz, çalışan ve yönetim ortak katılımını sağlarız, bu temel ilkeleri yönetimin değişmez unsurlarından biri olarak kabul ederiz. 


Bu çerçevede, Petek Plastik'i oluşturan tüm tedarikçi ve/veya paydaşlarımızın faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını sağlarız. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konuda ki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz.


Sosyal Sorumluluk İlkeleri çerçevesinde hazırlayıp uyguladığımız Personel El Kitabı (PEK) tanımlı olan etik kurallar ve çalışma ilkelerimiz, iş dünyasında ki davranışlarımıza rehberlik etmektedir.Sosyal Sorumluluk Temel İlkelerimiz


1- Şirket bünyesinde çocuk işçi çalıştırmıyoruz.

2-Çalışanlarımızı zorla ya da zorunlu çalıştırmıyoruz. Çalışanlarımıza uygun bir zaman dilimi dahilinde iş sözleşmelerini feshetme hakkı veriyoruz.

3- Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Potansiyel sağlık ve güvenlik olayları ile çalışmaları sırasında doğan, ilişkili ve ya meydana gelen mesleki yaralanma veya hastalığı önlemek için gerekli bütün adımları atıyoruz.

4- Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiyoruz.

5- Şirketimizde işe alma, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel, sosyal sınıf, ulusal-bölgesel veya sosyal köken, aile sorumluluğu, medeni durum ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapmıyoruz ve yapılmasını kabul etmiyoruz.

6- Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sağlıyoruz.

7- Sözlü yada fiziksel temas dahil tehdit, hakaret, sömürü, duygusal ve cinsel taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlık ihlaline müsamaha göstermiyoruz.

8- Çalışanlarımıza değer vererek saygılı davranıyoruz. Bedensel cezalandırma dahil kaba ve insanlık dışı davranışlara/muameleye izin vermiyoruz.

9- Her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşı olmakla birlikte ilgili yasalara ve ilkelere uyum sağlamak amacıyla rüşvet alınmasını ya da verilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz.

10- Ücretler, mesajlar, çalışma saatleri, yıllık izinler ve sosyal hakları yasaların öngördüğü şekilde düzenliyoruz ve haftanın birbirini takip eden altı iş gününden sonra en az bir gün tatil hakkı tanıyoruz.

11- Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş oraklarımızın, sosyal sorumluluk alanında Petek Plastik Etik Kuralları ve Çalışma İlkeleri standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye, uygulama ve sürdürebilirliğine özen gösteriyoruz. Kazım ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı

REFERANSLARIMIZ