İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Türk Sanayinde öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, müşterilerin beklentilerini karşılayan, çalışanlarımıza değer veren, yenilikleri takip ederek değişime açık, global tanınırlığını arttırmak için kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, tüm kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, görevlendirilmesi, geliştirilmesi, Petek Akademi kapsamında eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

REFERANSLARIMIZ